Công nghệ Gen

độc quyền sáng chế

Trí tuệ nhân tạo

hàng đầu thế giới

Đội ngũ chuyên gia

tâm huyết, uy tín

Kỹ thuật tiên tiến chẩn đoán bệnh truyền nhiễm

  • Category Đề tài - Dự án
  • Date 21/07/2020

About this project

  1. Tên dự án: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng một số bệnh truyền nhiễm ở địa bàn trọng điểm
  2. Đơn vị tài trợ: Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia KC10 – Bộ Khoa học và Công nghệ
  3. Tiềm năng ứng dụng: Quy trình xét nghiệm dựa trên công nghệ mới tránh phải sử dụng các hệ thống máy móc phức tạp, do đó có thể triển khai xét nghiệm ở thực địa trong các vùng xảy ra dịch bệnh ở xa trung tâm và thiếu nguồn lực. Việc xét nghiệm tại chỗ cũng giúp giảm thời gian trả kết quả xét nghiệm và tránh nguy cơ dịch bệnh lan rộng nhờ hạn chế di chuyển của người bệnh.
  4. Kết quả nổi bật: Quy trình xét nghiệm gen tại chỗ cho kết quả trong 10 phút đã được công bố trên Tạp chí quốc tế uy tín Acta Tropica.
HOTLINE: 02466.700.100