Công nghệ Gen

độc quyền sáng chế

Trí tuệ nhân tạo

hàng đầu thế giới

Đội ngũ chuyên gia

tâm huyết, uy tín

Phân tích gen kháng kháng sinh (dữ liệu lớn)

  • Category Đề tài - Dự án
  • Date 20/07/2020
  1. Tên dự án: Giải quyết vấn đề kháng kháng sinh bằng công nghệ giải trình tự ADN và phân tích dữ liệu lớn 
  2. Đơn vị tài trợ: Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup
  3. Tiềm năng ứng dụng: Tạo ra bước đột phá trong kiểm soát kháng kháng sinh, phát hiện các cơ chế kháng thuốc mới và thiết lập quy trình tối ưu phát hiện đột biến gen kháng kháng sinh giúp tăng hiệu quả điều trị và giám sát.
HOTLINE: 02466.700.100