Công nghệ Gen

độc quyền sáng chế

Trí tuệ nhân tạo

hàng đầu thế giới

Đội ngũ chuyên gia

tâm huyết, uy tín

Phát hiện đột biến gen ung thư siêu nhạy

  • Category Đề tài - Dự án
  • Date 21/07/2020
  1. Tên dự án: Phát triển công nghệ mới phát hiện đột biến siêu nhạy sử dụng mẫu RNA và ứng dụng phát hiện các đột biến thường gặp của gen KRAS, BRAF và EGFR
  2. Đơn vị tài trợ: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
  3. Tiềm năng ứng dụng: Góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và định hướng chiến lược điều trị các bệnh ung thư phổ biến.
  4. Kết quả nổi bật: Công bố quốc tế uy tín trên các tạp chí chuyên ngành ung thư Onco Target và BMC Cancer của nhà xuất bản Nature Springer.
HOTLINE: 02466.700.100